Ρολλό καθαρισμού GRO 5951

Ø 4,5 x 14 cm

12 αυτοκόλλητα φύλλα με συνολικό μήκος 200 cm