Ταΐστρα FPI 4324

Tαίστρα πτηνων, ειδικά μελετημένη για να κρατάει λαχανικά